Hoppa till innehåll
Pressrelease
15 maj 2020

Ett år då vi skapade förutsättningar för framtiden

Press Arsredovisning 2019

Årsskiften erbjuder alltid en möjlighet till retrospektiv, en chans till reflektion över vad som präglat det senaste året. Linnea Moberg, vd på Gar-Bo, inleder Gar-Bos årsredovisning för 2019 med reflektioner om det gångna året, men blickar även framåt.

– När vi stänger verksamhetsåret 2019 är det som ett av Gar-Bos starkaste år sedan bolaget bildades. Omsättningen var den högsta sedan bolagets grundandes och vi kunde visa upp ett starkt resultat, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

– Gar-Bo har också haft en fantastisk start på det nya året och trots att slutet av kvartalet var mer utmanande, så uppgår tillväxten till 36 procent. Gar-Bo har tagit marknadsandelar inom flera segment och fortsätter att öka sin närvaro i både Danmark och Norge, med flera nya spännande samarbeten, säger Erik Landén, CFO på Gar-Bo.

För Gar-Bo är hållbarhet såväl en social och ekonomisk, som miljömässig fråga. Därför arbetar Gar-Bo sedan lång tid tillbaka skadeförebyggande och deltar i projekt som kan bidra till högre kvalitet i branschen. På så sätt kan man minska riskerna för fel och onödigt resursutnyttjande i byggprojekt. Detta syns tydligt då Gar-Bo förbättrar sin totalkostnadsprocent första kvartalet 2020 till 83 procent, via god kostnadskontroll och effektiv skadereglering.

– Gar-Bos fina tillväxt och goda resultat är inget som kommer utan ansträngning. Det finns ett oerhört stort engagemang och bidrag från alla på Gar-Bo. Med vår kunskap och erfarenhet vill vi bidra som en positiv kraft i bygget av morgondagens samhälle, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

Årsredovisning

Här kan du läsa hela Gar-Bos årsredovisning 2019