Hoppa till innehåll
Pressrelease
3 april 2017

Engagerande premiär för Småhusdagen

Smahusdagen Webb

Den 30 mars arrangerade Gar-Bo för första gången eventet Småhusdagen och premiären hölls på Vy i Jönköping. Fokus under dagen var på framtidens småhus och 80 deltagare fick lyssna på en serie intressanta föreläsningar på temat.

”Småhusdagen arrangeras för att vi vill bejaka människors önskan att bo i småhus. Trots att mellan 60-70% av alla människor i Sverige vill bo i småhus så minskar andelen småhus som byggs. Därför vill vi på Gar-Bo lyfta småhus och det gör vi med vår nya branschträff Småhusdagen”. Så presenterade Gar-Bos vd Peter Wipp den nya branschdagen på Vy i Jönköping.

Spännande framtidsspaningar för branschen

Moderator under dagen var Gustaf Edgren, branschutvecklare på TMF, bransch- och arbetsgivarorganisationen för trä- och möbelindustrin. Dagens första framtidsspaning presenterades av Anders Carlsson från Derome som berättade om företagets koncept ”Från skog till färdigt hus” och om nya produktionsmetoder inom byggbranschen. I sin spaning argumenterade han för fördelar och möjligheter med trähus, exempelvis finns både trähus som lågenergihus och flervåningshus.

Stjärnfamiljer i framtidens boende

Därefter spanande Rasmus Billing, från ÅWL Arkitekter, om hur vi vill bo i framtiden och han presenterade flera omtalade projekt. Ett av exemplen var projektet ”The house of clicks” där Hemnet, Sveriges största bostadsportal, har tagit fram en prototyp av det hem människor helst vill ha. Huset är skapat baserat på 200 miljoner klick som gjorts på Hemnets hemsida.

Billing beskrev även en undersökning som SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, gjort om framtidens boende 2030. En av huvudidéerna är att samhällets nya familjekonstruktioner kommer ge nya utformningar av framtidens bostäder exempelvis kommer det behöva byggas hem för stjärnfamiljer istället för kärnfamiljer. Billing menade även att det kan växa fram mer sociala boendeformer. Som exempel på detta lyfte han boenden där studenter bor i samma hus som äldre och får ett hyresavdrag om de umgås med de äldre i bostadshuset.

Hårdare miljökrav och nya materialkombinationer

Sammanfattat menade Billing att den viktigaste generella trenden är boendets flexibilitet både nu och i framtiden, samt att hårdare miljökrav är något husföretagen måste vara beredda på de kommande åren.

Anneli Kouthoofd, VD för Byggmaterialindustrierna, redogjorde i sin trendspaning om framtidens byggmaterial. Enligt Kouthoofd är byggmaterial det häftigaste som finns och oavsett var materialet används ska man använda det där det gör sig bäst. Hon tror att framtiden ligger i de nya materialkombinationer som kommer att utvecklas de kommande åren.

Jakten efter framtidens byggare

Jan-Åke Andersson, ansvarig för kompetensförsörjning för Sveriges Byggindustrier Syd, berättade om sitt arbete med att rekrytera till byggbranschen. En av de största utmaningarna i byggnadsindustrin är just att lyckas rekrytera rätt kompetens i framtiden.

Han menade att nyckeln till att lösa detta är att göra branschen attraktiv. Detta kan man uppnå genom ett aktivt samarbeta mellan skolor och näringsliv, där praktik är en viktig del. Det är även viktigt att man når yngre målgrupper digitalt och att man engagerar via sociala medier.

På plats fanns även Daniel Carlgren, EM-bronsmedaljören i murning, som berättade om sitt deltagande i Hantverkar-EM. Han menade att dessa tävlingar är ett sätt att visa vad en hantverkare faktiskt gör i sin yrkesroll, att visa att yrket är kreativt och att göra branschen attraktiv.

Så kan försäkringarna utvecklas

Som talare fanns även Gar-Bos affärsområdeschef för tjänster, Daniel Eriksson, och berättade om hur småhusförsäkringar och relaterade tjänster kommer att utvecklas i framtiden. Försäkringsbranschen mår idag bra men Gar-Bo ser många utmaningar med hur småhus byggs och att försäkringar därför behövs.

I hans vision av framtiden kan ny teknik ge helt nya möjligheter för hur man arbetar med försäkringar, en idé är att man kan koppla in sensorer i ett våtrum så att man kan upptäcka en våtskada i ett tidigare skede. En annan tanke är att försäkringsmodellerna kommer ändras i framtiden, kanske blir olika delar av Färdigställandeförsäkringen valbar så att kunden kan välja vilket skydd de vill ha eller så kommer det finnas nya betalningsmodeller.

Drömmen om det smarta hemmet

Dagens sista spaning presenterades av Åsa Wallenrud, Sveriges prylexpert. I sin spännande spaning berättade hon om det smarta hemmet och vad tekniken ger för nya möjligheter för byggbranschen. Wallenrud menade att VR, virtual reality, kan ge helt nya möjligheter att uppleva exempelvis renoveringar. Varför inte kliva in i en visualisering av sitt nya kök eller hus med hjälp av ett par VR-glasögon?

En annan möjlighet är AR, augmented reality, där man via sin mobil exempelvis skulle kunna fotografera en dörr i sitt hem och via en app se hur rummet skulle se ut med en annan dörr. Wallenrud beskrev även möjligheterna med 3D-print, som exempel lyfte hon hur man byggt en grund till ett hus på 24 timmar. Användningen och möjligheterna med 3D-printer kommer att öka framöver.

Småhusdagen blir en återkommande branschdag

Sammanfattningsvis innehöll dagen många intressanta spaningar om framtidens boende, och man kan konstatera att det både finns stora möjligheter och utmaningar för småhusbolagen i framtiden.

Småhusdagen uppskattades av besökarna och dagen avslutades med att Peter Wipp berättade att eventet är tänkt att bli en årligen återkommande dag för att samla småhusbranschen. Vid nästa småhusdag kommer även ett pris för ”Årets Småhus 2018” att delas ut, mer information om den tävlingen kommer under året.