Hoppa till innehåll
Pressrelease
13 juni 2018

15 byggtrender – så förebygger vi riskerna

15 Byggtrender Sa Forebygger Vi Riskerna
Solceller, gröna tak och laddstation för elbilen. Med nya trender utvecklas nya sätt att bygga bostäder, men kunskapen om potentiella risker finns inte alltid där.

– Vi ser att nya material och metoder ibland introduceras för snabbt, säger Mårten Lindström, ordförande i Gar-Bos tekniska råd som nu släpper en skadeförebyggande rapport om 15 aktuella byggtrender.

Fuktskador, röta, läckage och brandrisk. Det är några av de problemområden som uppmärksammas i byggförsäkringsbolaget Gar-Bos nya rapport om byggtrender och vad som kan hända om rätt arbetssätt vid byggnationen inte tillämpas. Nya vanor och samhällskrav kräver nya byggtekniska lösningar, men det är inte alltid som beprövade metoder hinner tas fram innan de börjar användas.

Ibland går det för snabbt

– Vi ser att nya material och nya metoder ibland introduceras för snabbt, utan att eventuella nackdelar blir belysta. Det finns många fördelar med nya lösningar, men man måste förstå sammanhangen och introducera dem på rätt sätt. Jag hoppas att vår rapport ska leda till att fler söker djupare kunskap och fakta innan de bestämmer sig för en viss metod i stället för att ”hoppa på” en viss lösning utan att tänka på konsekvenserna, säger Mårten Lindström.

Gröna tak och vattenskador i kök

En tydlig trend är grönytefaktorn i stadsplaneringen där gröna tak blir vanligare och vanligare.

– Gröna tak är en populär och viktig metod med många fördelar. Det skulle vara väldigt tråkigt om de många nya gröna taken inte utförs på ett sätt som gör att de fungerar på avsett sätt och i en lång framtid, säger Mårten Lindström.

En annan trend är fler vattenanslutningar i kök, vilket har medfört att det blivit vanligare med vattenskador i kök än i badrum. Några av de vanligaste orsakerna är att det läcker vid diskmaskinen eller vid kylen och frysen. Eftersom många har trägolv i sina kök är risken för en utbredd vattenskada extra stor.

Vill uppmärksamma branschen

Gar-Bos vd Peter Wipp tycker att det är viktigt att göra ”rätt från början”, framförallt med nya byggtrender, och hoppas att branschen får upp ögonen för att nya trender kan innebära nya krav i projektering, planering, genomförande och förvaltning av ett projekt.

– Det händer att nya lösningar sprids snabbt och används i stor skala, ibland utan att alla förutsättningar är kända. Vi vill peka på några sådana trender och göra branschen uppmärksam på frågor som måste ställas när man använder en sådan lösning, säger han och lyfter betong som en viktig trend att hålla koll på.

– Betong är ett av de viktigaste materialen i svenskt byggande, det används nästan alltid och ofta i stommen vilket innebär att förändrade egenskaper hos betongen kan få oerhört stora konsekvenser.

Andra trender som lyfts upp i Gar-Bos rapport är tröskelfria terrasser och balkonger, låglutande tak, ökning av elinstallationer i digitala hem, stora våningshöga fönster, hetvattenkranar, blandfasader, utjämning av golv- och marknivå, gröna väggar och IT-säkerhet i smarta hem.

 

FAKTA 6 byggtrender och dess risker

 1. Minskad höjdskillnad mellan golv- och marknivå
  Risk: Fuktinträngning (framförallt när bottenbjälklag kommer under marknivån)
 2. Gröna tak
  Risk: Otätheter i underlaget
 3. Låglutande tak
  Risk: Läckage och fuktskador
 4. Stora fönster
  Risk: Kallras, utvändig ytkondens och läckage
 5. Betong med nya egenskaper
  Risk: Rötskador och skadliga gaser
 6. Solcellspaneler
  Risk: Brandfara

 

Alla trender, risker och rekommenderade förebyggande åtgärder hittar du i rapporten 15 byggtrender – så förebygger vi riskerna