Hoppa till innehåll

Rätt material till trädäck och altan

Adobestock 245163691

Ett av de vanligaste sommarprojekten för hemmafixaren är nog bygget av en ny altan eller trädäck. Trenden går just nu mot allt större trädäck där allt från loungemöbler, parasoll och solstolar ska få plats.

Vilket material du väljer för ditt trädäck kan göra stor skillnad för både intrycket det gör och för hur mycket tid du behöver lägga på underhåll. De stigande virkespriserna, materialbrister och omsorg om miljö och klimat är också viktiga faktorer när du väljer material.

Att tänka på när du väljer material till trädäck och uteplats

Det finns idag många olika material du kan välja på när det gäller trädäck – allt ifrån traditionellt tryckimpregnerat till exklusiva träslag och nyare material som ännu inte är lika välbeprövade i vårt nordiska klimat. Troligen har du ett specifikt utseende du är ute efter och vilken budget du har påverkar valmöjligheterna att få det du vill. Andra faktorer att ta i beaktande är så klart hur mycket tid du är beredd att lägga på underhåll och hur viktig klimat- och miljöpåverkan är för dig.

Soffgrupp på trädäck.
Foto: Adobe Stock

Olika utseende och känsla med olika trallmaterial

Ska du bygga ett större trädäck kommer materialet du väljer att påverka hela intrycket av din trädgård eller uteplats. Silvergrå trädäck har varit populära en längre tid och de smälter väl in i de flesta miljöer. De allra flesta trämaterial grånar mer eller mindre fort om de inte behandlas med olja eller lasyr, så bara om du verkligen har bråttom att få den silvergrå nyansen behöver du lägga pengar och möda på att snabba på processen.

Vill du i stället ha ett trädäck i en varmare, mörkare ton kan du välja aningen ett värmebehandlat trallvirke, trall av exotiska träslag eller trall som pigmenteras. Oavsett vad du väljer får du vara beredd på att regelbundet olja eller lasera trallen för att bibehålla färgen.

En trätrall är varm och trevlig att gå på och det är en smaksak om du väljer släta eller rillade brädor. Bambu är ett kallare och lite hårdare material, liksom komposittrallen.

Olika material kräver olika mycket underhåll av trädäcket

Nästan alla trallmaterial kräver någon form av underhåll, men det är stor skillnad på att behöva olja in hela trallen varje år, jämfört med att göra det bara ibland. Välj därför ett material som du är säker på kommer att fungera för dig långsiktigt.

De olika materialen har också olika lång livslängd. En trall som är både tryckimpregnerad och linoljebehandlad kan hålla i 50 år med rätt underhåll, medan kiselbehandlat virke kanske behöver ersättas helt efter 10 år. Komposittrall är helt underhållsfritt och har närmast obegränsad livslängd – på gott och på ont.

Miljö- och klimatsmarta val till trall och trädäck

Bara forskare kan eventuellt svara på vilka material som egentligen är bäst ur miljö- och klimatsynpunkt. Som konsument kan du försöka väga för och nackdelar med olika material mot varandra. Om du till exempel väljer ett råmaterial från Sverige eller vårt närområde så undviker du onödiga koldioxidutsläpp från långa transporter.

Tryckimpregnerat trä är visserligen klassat som riskavfall, men är numera inte fullt så miljöfarligt som förr. Materialet har mycket bra motståndskraft mot röta och svampangrepp, vilket gör att livslängden är mycket god och när du inte behöver lägga om trallen så ofta sparar du både resurser och energi.

Kostnad för olika trallmaterial

Materialkostnaden för olika trallmaterial varierar stort. Även tillgången på olika material kan variera. Du gör klokt i att ta in flera olika offerter för att jämföra priser och försäkra dig om att du kan få ditt material i rätt tid.

Här är några olika trallmaterial grovt och ungefärligt sorterade från lägsta till högsta kostnad:

 • Traditionellt tryckimpregnerat trä (grönt)
 • Brunt tryckimpregnerat trä
 • Organowood
 • Sibirisk lärk
 • Kärnfuru
 • Linoljebehandlat, tryckimpregnerat trä
 • Värmebehandlad furu
 • Bambutrall
 • Värmebehandlad ask
 • Komposittrall
 • Hardwood/ädelträ

Observera att pris och tillgång varierar över tid och mellan olika leverantörer. De prisnivåer vi beskriver här kan därför snabbt ändras.

Olika material till trädäck och altan

Traditionellt (grönt) tryckimpregnerat trä

Det vanliga, gröna tryckimpregnerade träet var under flera decennier det givna valet för alla typer av byggnationer utomhus. Tryckimpregnerat trä har ett mycket gott skydd mot röta och kräver inte regelbundet underhåll, även om det håller sig finare längre om du oljar in det ibland. Materialet är det billigaste alternativet du kan hitta.

Tidigare användes en blandning av koppar, krom och arsenik till tryckimpregneringen. Det förbjöds redan 2004 och nu används i stället enbart kopparsalter. Livslängden för en tryckimpregnerad trätrall beräknas ändå vara cirka 20 år. Trots minskad giftighet ska tryckimpregnerat virke behandlas som riskavfall och spillvirket ska du lämna en på särskild plats på återvinningscentralen eller enligt kommunens anvisningar.

Tryckimpregnerat virke är ofta svensktillverkat och är därför ett klimatmässigt bra val, även om impregneringen kanske inte är den allra mest miljövänliga. Den grönaktiga färgen på tryckimpregnerat trä är kanske inte den mest älskade, men virket grånar på ett par år.

Brunt tryckimpregnerat trä

Brunt tryckimpregnerat trallvirke är behandlat på samma sätt som det vanliga gröna virket, men med en tillsats av brunt pigment. Det kostar därför aningen mer, men är ändå ett väldigt prisvärt alternativ.

Behandla trallen regelbundet med pigmenterad träolja om du vill behålla den vackra bruna färgen.

Linoljebehandlat, tryckimpregnerat trä

Linoljebehandlat, tryckimpregnerat trä impregneras först med vanlig träimpregnering, sedan kokas det i ofärgad eller pigmenterad linolja. Behandlingen resulterar i ett trallvirke som inte kräver särskilt mycket underhåll och som är mycket formstabilt. Linoljebehandlingen minskar svällning, krympning och sprickbildning. Den dubbla behandlingen ger ett mycket gott rötskydd och en förväntad livslängd på upp till 50 år. För detta får du vara beredd på att betala mer än dubbelt så mycket som för vanligt tryckimpregnerat virke.

Väljer du en variant som är behandlad med pigmenterad linolja behöver du olja in det cirka var femte år för att behålla en fin kulör.

Glöm inte att även om virket inte ser ut som traditionellt tryckimpregnerat trä så ska spillvirke från altanbygget ändå behandlas som riskavfall. Följ de anvisningar som finns på återvinningscentralen i din kommun.

Kärnfuru

Kärnfuru har ett naturligt rötskydd. Virket är från början gulaktigt men bleknar av solljuset till en vacker silvergrå nyans om det inte behandlas. Det förekommer att ytan blir luddig efter en tid i solljus. Det kommer sig av att UV-strålningen bryter ned ligninet i träet, något som på fackspråk kallas för fliskritning. Luddet går att borsta bort, men om du behandlar trallen med ett UV-skydd slipper du detta besvär.

Den kärnfuru som finns i svensk handel är oftast en svensk produkt som inte behövt några långa transporter. Det är därför en både miljö- och klimatvänlig produkt, som dessutom är relativt underhållsfri. Eftersom kärnfuru kommer från den innersta, hårdaste delen av träd som är 80–100 år gamla så kostar trallvirket ungefär dubbelt så mycket som tryckimpregnerat virke.

Hardwood och ädelträ

Cumaro är ett trädslag från Sydamerika. Det liknar teak och varierar från ljus till mörkare rödbrun. Ipe kommer också från Sydamerika och varierar i kulör från rödbrun till olivbrun eller ännu mörkare svartbrun. Bangkirai är ett asiatiskt träslag som till färgen liknar cederträ.

Samtliga träslag hör till de exklusivare och endast komposittrall ligger i samma prisklass när det gäller inköp. Hardwood av olika slag har ett naturligt rötskydd och kräver därför ingen rötskyddsbehandling. Vill du bibehålla den vackra, ursprungliga färgen bör du däremot behandla trallen med en olja som är anpassad för träslaget.

Innan du köper någon form av exotiskt ädelträ bör du försäkra dig om att det är FSC-märkt och kommer från ett hållbart skogsbruk. Tyvärr förekommer fortfarande skövling av regnskog som ger mycket negativa effekter både för klimatet, för ekosystemet och lokalbefolkningen.

Man bygger trätrall.
Foto: Adobe Stock

Komposittrall

Komposittrall består av antingen trä- eller bambufibrer som blandas med plast. Oftast är en sida av plankan rillad och den andra plan. För att inte trallen ska bli för hal bör du lägga den med den rillade sidan uppåt. Komposittrall finns i flera olika nyanser och är extremt hållbar och helt underhållsfri. Den känns hårdare att gå på än trätrall och eftersom varje planka är exakt lik den andra kan trallen ge ett lite sterilt intryck.

Bortsett från tropiska träslag är komposittrall det allra dyraste trallmaterialet du kan hitta (cirka sju gånger dyrare än tryckimpregnerad trall), men det kommer å andra sidan att hålla nästan hur länge som helst och det enda underhåll du behöver ge dig på är att spola eller sopa bort eventuell smuts. Det är också ett UV-beständigt material även om mörkare nyanser kan blekas med tiden.

Klimatmässigt är det svårt att värdera om komposittrallen är bättre eller sämre än trä. Vill du bygga en komposittrall är det bästa att välja ett material där både plasten och fibermaterialet är återvunnet. Köp i första hand en produkt som är tillverkad i Norden eller Europa för att undvika de koldioxidutsläpp som långa transporter medför.

Organowood

Organowood är en svensk produkt där furu impregneras med kisel för att ge rötskydd. Materialet bleknar snabbt till en fin silverfärgad nyans. Organowood ger 10 års rötskyddsgaranti, vilket alltså ger dig en ganska mycket kortare förväntad livslängd än du får med tryckimpregnerat virke.

Organowood drabbas dessutom också av fliskritning upplevs som ludd som släpper från ytan. Luddet kan borstas bort, men för att slippa besvär bör du behandla ytan med träskyddsmedel. Behandlingen bör upprepas vart 2–3 år och materialet är därför relativt underhållskrävande.

Miljömässigt är Organowood en produkt tillverkad utan gifter och av svensk furu. Den kortare hållbarheten drar ändå ned betyget eftersom du får räkna med att lägga om trallen oftare. Organowood är något dyrare än kärnfuru och drygt dubbelt så dyrt som tryckimpregnerat virke. Att lägga om ett större trädäck blir därför också kostsamt.

Sibirisk lärk

Sibirisk lärk har varit ett populärt trallmaterial de senaste decennierna, men efter sanktionerna som följt efter att Rysslands krig mot Ukraina kan materialet vara svårt att få tag på.

Sibirisk lärk har annars ett naturligt bra skydd mot röta. Träet är hårdare än till exempel furu, med högt innehåll av kåda och garvsyra. Lärk har en något större benägenhet än andra träsorter att vrida sig efter montage och det finns också en större risk för att plankor av lärk får sprickor. Till en början har lärkträet en fin, ljus tränyans som snabbt övergår till silvergrått om träet inte behandlas.

Sibirisk lärk har tidigare legat i samma prisklass som svensk kärnfuru. Eftersom tillgången nu är osäker är det svårt att avgöra hur priset kommer att utvecklas.

Värmebehandlad furu

Värmebehandlad furu har hettats upp för att modifiera träets struktur och göra det motståndskraftigt mot röta och svampangrepp. Efter behandlingen får virket en varm, orangebrun färg. För att färgen ska bevaras måste virket behandlas med olja eller träskyddslasyr. Om du lämnar trallen obehandlad kommer den få en fin silvergrå färg.

När du köper värmebehandlat furutrallvirke har det en ganska markant doft, men den avtar med tiden för att försvinna helt. Motståndskraften mot röta går att jämföra med sibirisk lärk och cederträ. Efter värmebehandlingen som är helt giftfri är virket mer formstabilt och kommer inte att krympa och svälla lika mycket som obehandlat eller tryckimpregnerat trä.

Värmebehandlat furu är cirka fyra gånger dyrare än tryckimpregnerat trä och också dyrare än kärnfuru.

Värmebehandlad ask

Värmebehandlad ask liknar värmebehandlad furu, men får en mörkbrun färg och är ofta inte lika kvistigt. Vill du bevara färgen måste du behandla trallen som annars snabbt kommer att bli silvergrå.

Även ask får en markant doft av värmebehandlingen, men doften avtar med tiden och försvinner sedan helt.

Värmebehandlad ask är ett ganska exklusivt material och kostar ungefär dubbelt så mycket som värmebehandlad furu.

Bambutrall

Bambu är ett relativt nytt trallmaterial. Trallen består av behandlade bambufibrer som pressas ihop till brädor. De finns i olika kulörer och med eller utan rillor. Det finns olika typer av bambutrall, men generellt är materialet mycket hårt, formstabilt och motståndskraftigt mot röta och svampangrepp. Det finns bambutrall som är mycket mörk brun och som verkligen står ut från mängden. Det finns också komposittrall som marknadsförs som bambutrall, men då rör det sig inte längre om en naturprodukt.

Bambutrall grånar långsammare än värmebehandlat eller pigmenterat trä, men behöver ändå behandlas som du vill behålla den ursprungliga kulören. Mörkare kulörer kräver tätare behandling, medan ljusare trall inte behöver behandlas mer än med några års mellanrum.

Brädorna kan ofta monteras med clips för dold infästning, vilket kan ge ett exklusivt intryck. Prislappen på bambutrall är också relativt hög då materialet är dyrare än till exempel värmebehandlad furu. Värmebehandlad ask, komposittrall och hardwood är däremot ännu dyrare än bambu och det är möjligt att priserna på bambutrall sjunker om materialet blir populärt och försäljningsvolymerna ökar.

Råvaran till bambutrall kan skördas efter bara 4–6 år och om bara en del av stjälkarna skördas så fortsätter plantan att skicka upp nya skott och stammar i många år. Bambu är alltså ett mycket förnybart material. Nackdelen, klimatmässigt, är de långa transporterna som krävs från producenten till den svenska marknaden.

Att tänka på när du väljer material till trädäck

 • Välj ett material som inte är mer underhållskrävande än du är bekväm med.
 • De flesta trallmaterial som utsätts för väder och vind förändras i utseende över tid.
 • Det är stor skillnad på att behöva lägga om ett stort trädäck efter 10 år, 20 år eller ännu längre tid. Ska du bo i ditt hus länge kan det vara värt att satsa på ett av de mer hållbara materialen.
 • Ta in flera offerter på material och försäkra dig om vilken livslängd du kan förvänta dig för det material du väljer.
 • Anlitar du hantverkare för att bygga kan du använda hantverkarformuläret för att enkelt upprätta ett avtal.

 

Publicerad den 22 juli 2022