Hoppa till innehåll

Mossa på taket: Så ska du göra för att undvika fuktproblem

Adobestock 337926149

Ett tak fritt från mossa gör att ditt hus ser fint och välvårdat ut, men ännu viktigare – utan mossa på minskar risken för onödiga fuktskador. Det gäller dock att göra rätt när mossan ska tas bort för att inte i stället skapa nya problem.

Därför växer det mer mossa på vissa tak

Mossa trivs där det är fuktigt och skuggigt. Det är därför som mer mossa växer på norra sidan av taket, eller där det skuggas av höga träd.  Ligger ditt hus i stället i ett soligt och fritt läge kommer du troligen inte ha så stora problem med mossa, men då kan i stället lavar växa till sig på taket.

När takpannorna är nya har de en slät och fin yta. Med tiden vittrar den något och i den mer ojämna och porösa ytan får både mossa och lavar lättare fäste. Det gäller särskilt betongtakpannor. Om du upplever att problemen med mossa på taket blivit värre, så kan detta vara en del av förklaringen. En annan är att vår miljö förbättrats de senaste decennierna. Vi har inte längre så sur nederbörd att regnet kan ta död på mossan på taket.

Risker med mossa på tak

Den stora risken med mossa och lavar som växer på taket är att de hindrar vatten från att rinna bort som det ska. Mossan blir fuktig och binder i stället vatten vilket innebär att vattnet kan rinna fel väg in under pannorna och i värsta fall leder det även till att takpannorna vittrar sönder mycket snabbare. Lavar ger ungefär samma problem, men har också rotliknande utskott som fäster på takpannorna och minskar deras livslängd, både via fukt och den lavsyra som de utsöndrar.

Mossa växer ofta i nederkant vid skarven där takpannorna överlappar varandra. Där är omständigheterna som mest gynnsamma för mossan. När mossan väl växt till sig kan vattnet leta sig fel väg eller så lyfter mossan de övre takpannorna ur sitt läge, vilket gör risken för mer omfattande fuktproblem ännu större. Inläckage av vatten under takpannorna ställer högre krav på att underlagstaket är tätt och det kan även förr eller senare leda till att man får fukt och rötskador på underliggande konstruktioner.

 

Mossa på tak.
Foto: Adobe Stock

Med rätt vård håller taket längre

Om du regelbundet tar bort den mossa och de lavar som växer på taket kan du öka livslängden på både takpannor och undertak avsevärt. Att lägga om ett tak och att reparera fuktskador är både arbetskrävande och dyrt, så underhåll i rätt tid är en god investering! Nästan ingen hemförsäkring täcker fuktskador eller takläckage som är orsakade av mossa och lavar på taket.

Ta bort mossa på tak mekaniskt

Det finns två sätt att avlägsna mossa från tak: mekaniskt med efterbehandling eller med en kemisk behandling.

Snabbast synligt resultat får du genom att helt enkelt skrapa och borsta bort påväxten av mossa eller lavar. Det finns speciella redskap som underlättar arbetet. Du kan förstås också anlita ett företag till att göra jobbet. Det omfattas av ROT-avdraget.

Mossa släpper lättast när den är torr och därför är det bäst om arbetet går att utföra en torr och solig dag. Tänk också på att särskilt lertaktegel är skört och lätt går sönder. Du kan inte räkna med att de håller för din tyngd om du kliver på dem. Se därför till att du har några ersättningspannor tillgängliga innan du går upp på taket.

När påväxten är avlägsnad är det bra att efterbehandla taket med ett medel som gör det svårare för mossa och lavar att etablera sig igen.

Ta bort mossa på tak med kemiska medel

Kemiska preparat för mossbekämpning verkar genom att förhindra att mossa och lavar tar upp ny näring. Medlet sprutas över hela taket och får sedan verka. När mossan eller laven inte längre kan ta upp någon näring dör den och börjar förmultna. Efter någon månad lossnar den av sig självt från taket och spolas bort av nästa regnskur. Medlet dödar också eventuella alger. Resultatet ska stå sig i cirka fyra år.

Numera finns biologiskt nedbrytbara takbehandlingsmedel som är ofarliga för både människor och djur, i alla fall så länge som de används korrekt.

Om du väljer den här metoden, se till att planera in kontroll och rensning av takrännorna med några veckors mellanrum, så att död mossa inte blir liggande och hindrar avrinningen.

Undvik högtryckstvätt

Det kan kännas frestande att spola av taket med en högtryckstvätt, för att det ska gå fort och ge ett tydligt resultat – men gör inte det. Spola för allt i världen inte in vatten mellan eller under takpannorna. Hela yttertakets uppgift är att hålla vatten borta från undertaket, som inte på något sätt är konstruerat för att bli utsatt för stora mängder vatten under högt tryck. Du ska inte ens använda högtryckstvätten uppifrån och ned på taket. Rätt vad det är kan en takpanna spricka eller fara i väg och då står du ändå där och sprutar vatten direkt mot undertaket. Risken är helt enkelt för stor att det kommer in vatten mellan plåtar, under takpannor och in i konstruktionen.

Vill du absolut spola av taket, så gör det i så fall med en vanlig trädgårdsslang, med stor försiktighet och bara som ett komplement till mekanisk eller kemisk mossborttagning.

Så minskar du påväxt av mossa på tak

Om du har stora och återkommande problem med mossa på ditt tak kan det vara värt att undersöka om det är värt att fälla skuggande träd intill huset. Regelbunden kemisk behandling kan också verka förebyggande.

Om du står inför ett byte av hela taket så kan det vara idé att se över vilket takmaterial du väljer. Olika material har olika egenskaper och självklart olika kostnader. Om du just är ute efter att minska mosspåväxten på ditt nya tak har exempelvis plåttak en slät yta som gör att både mossor och lavar har svårt att finna fäste.

 

Mossa på tak.
Foto: Adobe Stock

Ta bort mossan eller byta tak direkt?

Om du är osäker på om det är värt att göra rent taket från mossa eller om det ändå behöver läggas om helt och hållet så kan du anlita en oberoende besiktningsman som bedömer takets status.

Läs mer om takbyte i Byta tak – allt du behöver veta inför ditt takbyte.

Tak- och personsäkerhet

Oavsett om du gör arbetet med att ta bort takmossan själv eller om du anlitar någon annan så är det ditt ansvar att se till att taksäkerheten är tillfredställande. Det behövs både fallskydd och säkerhetslina för de som vistas på taket. Den som ska använda skylift bör ha relevant kunskap för det och i förekommande fall utbildning i arbete på hög höjd.

Sammanfattning, mossa på tak

  • Mossan trivs där det är skuggigt och skyddat och växer gärna på norra sidan av taket, i skuggan av höga träd och där en rad takpannor skuggar en annan.
  • Mossa på taket gör att vatten hålls kvar i stället för att rinna bort, vilket gör att takets livslängd förkortas.
  • Lavar har rotliknande utskott som fäster på takpannorna och som utsöndrar lavsyra. Vatten och lavsyra bidrar till söndervittring och kortare livslängd för taket.
  • Mossa och lavar kan tas bort både mekaniskt, genom att borsta och skrapa, och med kemiska, biologiskt nedbrytbara medel som göra att mossan inte kan ta upp näring, dör och släpper från underlaget.
  • Använd aldrig högtrycktsvätt för att ta bort mossa från ett tak. Risken för fukt- och vattenskador är stor.
  • Betongtakpannor får med tiden en skrovlig yta som gör att mossa och lavar lättare får fäste. Lertakpannor är slätare, men allra minst risk för mossa på taket är det om du väljer ett tak i metall.
Publicerad den 14 juni 2022