Hoppa till innehåll

Byta tak – allt du behöver veta inför ditt takbyte

Byta Tak

Taket hör till husets viktigaste klimatskydd och ett tätt tak är en förutsättning för att huset ska vara skyddat från regn och snö, som annars kan orsaka fuktskador. Att byta taket är inget litet jobb och många väljer därför att anlita en entreprenör för jobbet, men är du händig och har någon som kan hjälpa dig kan du göra jobbet i egen regi.

När är det dags att byta tak?

Ibland är det uppenbart att taket behöver åtgärdas, till exempel om pannor saknas eller är trasiga, om det finns tydliga tecken på fukt eller om det läcker in vatten på vinden. Andra tecken du kan vara uppmärksam på är sprickor i takpappen eller grus i hängrännorna som ofta är ett tecken på att takpannorna börjat vittra sönder.

Den tekniska livslängden på ett tak ligger på cirka 40 år. ”Teknisk livslängd” anger hur länge du kan förvänta dig att taket håller innan det behöver bytas. Ett väl underhållet tak kan mycket väl hålla längre än så, medan ett tak som skuggas av höga träd och saknat regelbundet underhåll kan behöva bytas tidigare. Nedfallna löv och grenar skräpar lätt ned och ett skuggigt läge gynnar påväxt av mossa som binder fukt och ökar risken för läckage och söndervittring. Känner du dig osäker kan du alltid låta någon kunnig göra en bedömning av taket.

Är du spekulant på ett hus och är fundersam över takets skick kan du fråga om det gjorts en överlåtelsebesiktning för där ingår en besiktning och bedömning av yttertaket. Eventuella anmärkningar hittar du i utlåtandet från besiktningen. Har ingen överlåtelsebesiktning gjorts kan du villkora ditt bud och låta utföra en besiktning innan köpet går igenom.

Tak
Foto: Adobe Stock

 

Det är alltså takets status som avgör när det är dags att lägga ett nytt tak, men om du planerar att montera solceller på yttertaket kan det vara bra att byta takbeläggningen i förtid för att slippa en extra kostnad senare för att demontera och återmontera solcellerna i samband med ett framtida byte av tak.

Vad kostar det att byta tak?

Kostnaden för att byta tak är svår att ange, utan att veta hur taket ser ut och vilka förutsättningarna är. Stora tak kräver så klart både mer material och arbetstimmar, men antalet prång och vinklar har också betydelse, liksom hur lätt eller svårt det är att uppnå bra säkerhet under arbetet och vilken typ av tak du vill ha. Du bör ha en viss beredskap för att det kan tillkomma kostnader för reparationer av skador som upptäcks när det befintliga taket rivs.

Tänk på att ROT-avdraget ger 30% rabatt på arbetskostnaden när du anlitar en entreprenör, men bara upp till en arbetskostnad om 50 000 kr/per person och år.  Är ni flera vuxna på adressen och arbetskostnaden ligger över 50 000 kr kan ni fråga entreprenören om ni kan få ROT-avdraget uppdelat på flera personer.

Om du vill byta till ett annat takmaterial

Om du ska byta ett befintligt tak är det vanligaste att byta till ett nytt tak i samma material. Den ursprungliga takbeklädnaden stämmer ofta bäst med husets byggnadsstil, men det finns såklart tillfällen då det finns anledning att byta till ett annat material. Om du byter från plåt till taktegel eller betongpannor behöver du försäkra dig om att taket klarar den extra tyngden. Kontrollera också att takets lutning passar för det takmaterial du vill lägga.

När du byter till en annan takbeläggning är det vanliga att det krävs bygglov för detta. Det gäller också om du tänker byta färg på taket. Bygglov söker du hos din kommun.

Välja tak: taktegel, betongpannor, plåt eller papp

Det finns fördelar och nackdelar med de flesta takmaterial. De flesta väljer nog tak baserat på vad de tycker passar bäst till huset. De lite dyrare alternativen kan ge ett tak som kräver mindre underhåll och har en längre livslängd. Andra faktorer att ta i beaktande är takets lutning och bärighet. Ta reda på alla förutsättningar innan du bestämmer dig!

Plåttak

Plåttak
Foto: Adobe Stock

 

Ett dubbelfalsat plåttak som monteras av en kunnig plåtslagare har lång beräknad livslängd. Ett plåttak har låg vikt och kan därför läggas även på ett tak som bärs upp av lite klenare takstolar. Både material och installation kostar en del, men det kan vägas upp av att taket kräver mycket lite underhåll och ändå håller länge. Det räcker att måla om plåten vid behov. Förutom priset, behöver man vara medveten om att plåttak låter mycket när det regnar, även om isolering kan dämpa ljudet. Snörasskydd är ett måste för plåttak eftersom snön lätt glider av dessa.

Metalltak med form av takpannor

Det finns metalltak som efterliknar takpannor i tegel eller betong. De läggs i överlappande sektioner och det är ett arbete som är relativt enkelt att göra själv. Takbitarna är enkla att hantera och det blir inte så många skarvar. Den här typen av tak kan vara ett alternativ för dig som vill kombinera fördelarna med plåttak med utseendet hos takpannor. Men riktigt likt ett tegeltak blir det inte, på grund av att materialen har olika glans och ytstruktur.

Tegelpannor

Taktegel är fortfarande ett mycket vanligt takmaterial och läggs både vid takrenovering och nybyggnation. Taktegel är en naturprodukt som ger ett lite mer levande uttryck, tack vare små variationer i form och nyans mellan olika tegelpannor. Tegelpannor åldras vackert och finns både som enkupigt tegel och tvåkupigt. Vilket som traditionellt varit vanligast varierar mellan olika delar av landet. Takpannorna i sig har en livslängd på 30–40 år. Därför går det ibland att komma över begagnat taktegel. Återanvända tegelpannor har en naturlig patina och smälter bra in i äldre miljöer, men har ofta defekter som gör dem olämpliga för återanvändning. Var därför selektiv och var beredd på att inspektera taket oftare om du återanvänder gamla takpannor.

De flesta takpannor kräver en taklutning på minst 14 grader. De kräver noggrannhet vid läggningen och är tunga att lyfta upp på taket, men går trots det bra att lägga själv för den som vill. Tegeltak behöver ett visst underhåll. Trasiga pannor behöver bytas ut och växer det mossa eller lavar på taket behöver det tas bort för att den inte ska dra till sig fukt som kan leda till frostsprängning.

Betongtakpannor

Betongtakpannor är ett nyare påfund än taktegel. Det har många av takteglets fördelar, men kostar lite mindre och finns i många olika färger och utföranden. De ger en tätare konstruktion är tegelpannor eftersom betongpannorna är utformade så att de låser sig i varandra. Att lägga betongpannor innebär ungefär samma jobb som att lägga taktegel, men pannorna är jämnare i formen och jobbet därför lite enklare. Betongpannor drabbas också av mossa och lavar som behöver tvättas bort. Använd ett rengöringsmedel som är avsett för ändamålet och tvätta aldrig taket med högtryckstvätt eftersom det skadar takpannorna.

Betongpannorna åldras inte lika vackert som tegel. Redan innan funktionen påverkas kommer utseendet att försämras och många betongpannetak byts därför ut i förtid av rent estetiska skäl.

Shingel

Shingeltak
Foto: Adobe Stock

 

Shingel är ett ganska nytt material i Sverige. Det är formskurna plattor av glasfiber som impregnerats med en asfaltsmassa. Det ger ett hållbart material och plattorna kan tillverkas i många olika mönster och kulörer. Shingelplattorna är ganska enkla att hantera och läggs med överlapp. Oavsett om du lägger taket själv eller anlitar en entreprenör måste installationsanvisningarna följas noga. Kontrollera gärna om den du anlitar har erfarenhet av att lägga shingel så att arbetet verkligen blir korrekt utfört. Rätt installerat blir shingel ett tätt tak, som kräver ventilation undertill för att inte innestängd fukt ska orsaka fuktskador.

Shingel passar dig som önskar ett annorlunda tak, lite mer i kontinental stil.

Papptak (asfaltsmatta)

Papptak har ofta använts där lutningen är för låg för takpannor och där man varit ute efter en billig lösning. Papptak finns därför på otaliga garagebyggnader runt om i Sverige, men också på bostadshus. Materialet består av en kärna av polyesterarmering som bakats in i bitumen och fått ett ytskydd av skiffer eller sand.

Papptak är känsligt för mekanisk påverkan och det gäller att vara noga med alla skarvar. Pappen måste hållas helt tät om huset ska vara skyddat. Undvik därför att gå på papptaket. På sommaren blir pappen mjuk av värmen vilket gör att den kan skadas och på vintern spricker den lätt. Det är relativt enkelt att lägga takpapp själv, men man bör vara uppmärksam på om avrinningen är tillräcklig, särskilt på platta tak, så att inte vatten eller snö blir stående och att fuktskador uppstår.

Om du planerar för solceller

Solceller på tak
Foto: Adobe Stock

 

Tänker du installera solpaneler kan du också höra med den leverantören om vilken typ av tak som de rekommenderar för en enkel installation och montering av solpanelerna. De flesta solpaneler är mörkgrå eller svarta och smälter bättre in på ett mörkt tak än på ett tegelfärgat. Det kan vara bra att ha med i tanken när du väljer färg och material till taket.

Så lägger du takpannor om du vill göra jobbet själv

1. Mät takvinkel och beräkna materialåtgång

De flesta takpannor kräver minst 14 graders taklutning för att ge tillräckligt bra avrinning. De flesta tillverkare har anvisningar för hur du mäter takvinkeln och beräknar hur många takpannor du behöver. Kontrollera också att taket håller för de nya pannorna. Du behöver också räkna ut hur mycket takpapp eller takmatta, läkt, trekantslist, plåt, spik och skruv som behövs.

När man ska byta yttertak är det viktigt att tänka på helheten då det nya taket är tänkt att hålla i ca 40 år framåt. Därför kan det vara bra att byta även allt material kring yttertaket såsom vindskivor, hängrännor, stuprör och plåtbeslag. På så sätt kommer hela det nya taket vara bytt samtidigt och ha samma beräknade tekniska livslängd.

2. Riv och demontera

Lyft av de befintliga takpannorna och riv av den gamla läkten och underlagspappen. Demontera hängrännor och vindskivor. Inspektera taket för att se om det finns tecken på skador som gör att du behöver byta vissa brädor eller delar av taket. Om du har en inredd vind kan det ibland gå lång tid innan skador upptäcks, så var beredd på du eventuellt kommer att hitta skador.

3. Lägg ny underlagsduk eller underlagspapp

Längs gavlarna spikar du en trekantslist och lite beroende på hur taket ser ut kan du komplettera med en läkt för att lättare kunna fästa de nya eller renoverade vindskivorna.

Innan arbetet påbörjas med att montera nytt underlagstak är det viktigt att läsa och följa leverantörernas montageanvisningar gällande infästning, överlapp, uppvik och skarvning. Tänk på att montera nya underbeslag/plåtbeslag där det krävs, som tex. takfotsplåtar. Dessa monteras oftast innan man börjar montera underlagstaket.

Underlagspapp lägger du med start nedifrån och spikar fast med pappspik i ett sicksack-mönster. Lägg våderna omlott med rätt överlapp så att det verkligen blir tätt.

Istället för underlagspapp kan du lägga underlagsduk. Underlagsduken levereras på 1 meter breda rullar och är lättare att arbeta med. De läggs på samma sätt som pappen, nedifrån och upp. Följ även här leverantörens anvisningar för infästning, överlapp, uppvik och skarvning.

När man kommer högst upp på taket vid taknocken så ska avslutet över nock utföras olika beroende på hur er nock är utformad och om nocken är ventilerad eller icke ventilerad taknock. Se leverantörens montageanvisning för korrekt utförande.

Närt detta moment är klart är taket tätt och du behöver inte oroa dig lika mycket för plötsliga regnskurar.

4. Spika ströläkt och bärläkt

Ströläkten går vertikalt och själva bärläkten som takpannorna vilar på kommer du att lägga horisontellt och spika fast i ströläkten. Där två tak möts ska det läggas ränndalsplåt och då ska du anpassa läkten för dessa. Ströläkten ska läggas med maximalt cc 60 cm avstånd. Avståndet du ska ha mellan bärläkten beror på vilka takpannor du använder och på takets lutning. Följ leverantörens anvisningar för att beräkna rätt avstånd.

Längst ned mot takfoten ska bärläkten vara ca 20mm högre än övrig bärläkt för att lyfta upp den nedersta raden takpannor till samma vinkel som de övriga. Den översta läkten vid nocken ska sitta så att pannans klack ryms utan att nockbrädan tar i.

5. Lägg de nya takpannorna

Takbyte
Foto: Adobe Stock

 

De nya pannorna ska läggas nedifrån och upp, så börja med att lägga den nedersta raden. Börja från höger och försök hålla samma överlapp och avstånd hela vägen. Med betongpannor är detta lättare än med tegelpannor. För att du ska få takpannorna i en rak linje även vertikalt är det bra att använda en rak regel eller lång rätskiva och sedan lägga en eller två rader till höger, hela vägen nedifrån och upp.

 

Lägg sedan en ny rad nedtill och fortsätt med en eller två vertikala rader. Kontrollera efter varje varv att linjen är rak och lodrät. Här underlättar det om någon står på marken på lite avstånd där det är lättare att få en överblick.

De två yttersta pannraderna runt hela taket ska fästas med spik, skruv eller kramlor, liksom en rad kring skorstenen, takfönster eller andra genomföringar. Nockpannorna ska ha stöd både av nockbrädan och av takpannorna på båda sidor om nocken innan de fästs med spik, skruv eller kramlor. Det finns justerbara nockhållare som hjälper dig få till rätt höjd på nockbrädan.

Att få upp takpannorna på taket är ett tungt arbete. Om du har möjlighet att hyra ett transportband underlättar det mycket. Placera sedan ut takpannorna i buntar innan du påbörjar läggningen. Planera arbetet väl så slipper ni flytta buntarna med takpannor senare under själva läggningen.

6. Montera vindskivorna och hängrännor

När hela taket är lagt är det dags att montera vindskivorna och montera på vindskiveplåtarna. Plåten ska gå ned i takpannornas vågdal så att vatten inte riskerar att rinna fel väg. Montera tillbaka hängrännorna, eventuellt snöraskydd, nockräcke och gångbrygga. Har du inget nockräcke eller gångbrygga sedan tidigare kan det vara värt att investera i detta för att kunna inspektera taket eller lägga pannor tillrätta på ett säkrare sätt.

Taksäkerhet

Oavsett om du byter ditt tak själv eller anlitar någon för det ska du se till att arbetet utförs på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att det ska finnas fallskydd, att säkerhetssele används och att det finns ett säkert sätt att ta sig upp och ned från taket. Räkna med att det behövs en byggnadsställning under hela arbetet.

Även om du anlitar en entreprenör som ska göra arbetet är det du som uppdragsgivare och byggherre som kan ha arbetsmiljöansvaret. Det innebär att om regelverket inte följs och detta upptäcks, så är det du som får betala den ganska saftiga sanktionsavgiften.

Vid totalentreprenad eller generalentreprenad är det möjligt att överlåta ansvaret för arbetsmiljön till entreprenören, men då ska det framgå av avtalet. Utgångspunkten är alltid att du som byggherre är både lagligt och moraliskt ansvarig att se till att de som jobbar på ditt tak inte riskerar liv och hälsa.

Här kan du läsa mer: Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr (av.se) och Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 (av.se)

Välja entreprenör

Om du ska anlita en entreprenör för att byta ditt tak, ta gärna in 3 till 5 olika offerter. Be om referenser så att du både kan kontakta tidigare kunder och åka och titta på tidigare jobb. Kontrollera att den entreprenör du väljer har en giltig ansvarsförsäkring och att företaget har en god ekonomisk status. En del entreprenörer erbjuder 10 års garanti på både material och arbete, men om företaget inte finns kvar eller har möjlighet att ersätta skador är ju garantin inte mycket värd!

Skriv alltid ett avtal med entreprenören och se till att du inte betalar i förväg, utan först när materialet levererats och arbetet är utfört. Vill entreprenören delfakturera får han bara debitera för det material som levererats och för den del av arbetet som redan utförts.

Kontrollera entreprenörens arbete

Du kan så klart själv inspektera arbetet om du känner dig bekväm med att göra en egen bedömning, eller så anlitar du en besiktningsman till detta. Det allra bästa är om det går att göra en besiktning i två steg, en när pappen eller underlagsduken är lagd och en när hela arbetet är klart. Den sista besiktningen kallas för slutbesiktning. Jämfört med kostnaden för ett takbyte och hur viktigt taket är för att skydda huset, så är kostnaden för en besiktning mycket liten.

Knyt gärna betalningspunkter till godkänd besiktning så minimerar du risken att betala för ett undermåligt arbete. Kontakta till exempel GarBo för mer information om besiktning.

Undvik regnskador under takbytet

Taket är en kritisk del av husets klimatskydd. Därför blir huset sårbart just under takbytet och det är inte helt ovanligt att fuktskador uppstår när taket byts. Som ett minimum bör du se till att det finns presenningar att skydda taket med och ett snabbt sätt att få dessa på plats vid risk för regn. Vill du vara än mer skyddad kan du sätta upp regnskydd över hela taket och behålla det i alla fall tills den nya takpappen eller takduken är på plats.

Lycka till med ditt takbyte!

Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@gar-bo.se

Publicerad den 13 juli 2021