Hoppa till innehåll

Luftfuktighet inomhus – vilken fuktighet är bäst?

Adobestock 417994162 1

Luftfuktigheten i ditt hus ska varken vara för hög eller för låg om både människor och byggnad ska må bra. Luftfuktigheten varierar över året och påverkas av hur väl byggnadens ventilation fungerar och av uppvärmningen under vintern.

Vad är rätt luftfuktighet inomhus?

Rekommenderad luftfuktighet inomhus är cirka 30–60 % relativ luftfuktighet. Då är luften tillräckligt fuktad för att inte vara besvärande torr, samtidigt som risken är låg för att bakterier och mögel ska börja växa. Det finns inga definierade gränsvärden för minsta luftfuktighet, men den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 70 %.

För låg luftfuktighet kan irritera luftvägarna

Om luftfuktigheten är för låg kan ni som bor i huset uppleva att luften känns torr. Om luften blir alltför torr gör det slemhinnorna skörare, vilket kan öka risken för luftvägsinfektioner, men det är också en fråga om komfort. Allt för torr luft kan kännas obehaglig och ”dammig” att andas. Risken för urladdningar av statisk elektricitet, ”stötar”, från till exempel dörrhandtag blir också större om luften är torr.

Det finns gott om tillverkare av luftfuktare som ger en fuktigare luft inomhus. En del maskiner både fuktar och renar luften, vilket kan underlätta om någon i familjen är allergisk mot till exempel pollen eller damm. Vill du slippa slå av och på luftfuktaren manuellt kan du titta efter en modell som automatiskt slår av vid tillräcklig luftfuktighet.

Termometer
Foto: Adobe Stock

För hög luftfuktighet kan orsaka problem med mögel och bakterier

Huset i sig tar ingen skada av torr luft. Där är det i stället för hög luftfuktighet som kan vara ett problem. Vid 70 % relativ luftfuktighet ökar risken för problem med mögel och bakterier. För hög luftfuktighet behöver därför åtgärdas för att inte riskera att det uppkommer skador eller hälsoproblem för er som bor i huset.

Om du misstänker att du har för hög luftfuktighet någonstans i huset kan du köpa en hygrometer, luftfuktighetsmätare, och placera i utrymmet det gäller. Hygrometrar kostar endast några hundralappar och går att få tag på hos de stora teknikkedjorna eller i bygghandeln. Vissa väderstationer har inbyggd hygrometer och har du en sådan kan du i så fall placera den där du vill mäta luftfuktigheten. Tänk på att billigare instrument kanske inte alltid är helt exakta, även om de ger en indikation på om luftfuktigheten är riskabelt hög.

Vad innebär relativ luftfuktighet?

Luftfuktigheten anges ofta i relativ luftfuktighet, RF, som mäts i procent. RF är ett mått på vatteninnehållet i luften i relation till vad som maximalt är möjligt vid en viss temperatur. Varm luft kan innehålla mer vatten än kallare luft.

Luftfuktigheten varierar över året

På sommaren när det är förhållandevis varmare har vi sällan problem med torr luft. På vintern, när det är kallt, innehåller utomhusluften mindre fukt. När den torra luften förs in i huset som tilluft och sedan värms upp blir den ännu torrare. Ett sätt att öka den relativa luftfuktigheten är därför att sänka temperaturen några grader.

Omvänt, när varm luft kommer in i en svalare källare för den med sig mer fukt, som kan fällas ut som kondens i det kallare utrymmet. Därför ska man inte förvara material som lätt suger åt sig fukt i kalla källarutrymmen.

Fuktproblem i källare beror inte nödvändigtvis på fukt i luften

Om du misstänker att du har problem med fukt i källaren så är det inte säkert att det orsakas av fukt i luften. Fukten kan också komma utifrån och orsakas av otillräcklig dränering eller bristfälligt fuktskydd. Här kan du läsa mer om dränering och grundisolering.

Det är också viktigt att använda rätt material och konstruktioner när man inreder källaren. Är du osäker på om problemen i källaren kommer från inomhusluften eller utifrån kan du alltid tillfråga en besiktningsman eller någon annan fackman som kan göra en professionell bedömning. Misstänker du att huset redan har fått fuktskador är det bäst om du vänder dig till en professionell skadeutredare.

Därför uppstår för hög luftfuktighet

För hög luftfuktighet inomhus beror ofta på att inomhusventilationen är otillräcklig. Många äldre hus byggdes med självdragsventilation vilket gav en bättre luftgenomströmning när huset värmdes upp med hjälp av vedspis och kakelugnar. Detta fick i sin tur varm luft att stiga i skorstenskanalerna.

Sedan dess har det skett en förflyttning till andra uppvärmningskällor, matlagning som drivs av el, installation av tätare fönster och i många fall tätning och tilläggsisolering av både vind och ytterväggar. Samtidigt har våra vanor ändrats så att vi också tvättar, duschar och badar oerhört mycket mer än förr. Resultatet blir att vi producerar mer fukt och att inomhusventilationen är otillräcklig.

Fuktig fönsterruta
Foto: Adobe Stock

Hur vet man att ventilationen är tillräcklig?

För att vi människor och våra byggnader ska må bra krävs det att det finns en fungerande och rätt injusterad inomhusventilation där frisk tilluft kommer in, antingen via tilluftsventiler eller via mekanisk tilluft, i alla ”torra rum”, det vill säga sovrum, vardagsrum och allrum. Frånluften ska tas från kök, tvättstuga och våtrum där luften är fuktigare. Mekanisk ventilation ställs alltid in så att det blir ett visst undertryck i huset, oavsett om tilluften är mekanisk eller via ventiler.

Har du problem med kondens på insidan av fönstren, eller om badrumsspeglarna är immiga mer än 30 minuter efter att du duschat, så är det ett tecken på otillräcklig ventilation. Köksventilationen kan du kontrollera genom att sätta ett papper mot köksfläkten. Om pappret sugs fast kan det innebära att du har ett tillräckligt luftflöde. Samma sak kan du göra vid alla frånluftsventiler.

Så åtgärdar du för hög luftfuktighet inomhus

För att åtgärda för hög luftfuktighet i inomhusluften behöver det finnas system för mekanisk frånluft och fungerande tilluft. Ett enkelt sätt att förbättra inomhusventilation i ett äldre hus med självdrag kan vara att installera lokala frånluftsfläktar av PAX-typ som går kontinuerligt, en i varje våtutrymme (toalett, badrum, tvättstuga).

Mekanisk ventilation installeras genom att ett centralt ventilationsaggregat monteras på taket eller vinden. Det går också att montera ventilationsaggregat inne i själva skorstenskanalerna. Med ett centralt frånluftsaggregat behöver du bara justera in och driva en motor i stället för flera och ofta slipper du också helt att höra fläktljudet.

Värt att tänka på är att om du installerar mekanisk frånluft och ansluter den direkt till skorstenskanalerna så dras fuktig luft in i en kall skorstensstock. I många fall är skorstenskanalen ursprungligen avsedd för varm luft. Fuktig luft som kondenserar inuti en kall skorstenskanal kan ge frostsprängningar som gör att tegelstenarna vittrar sönder i förtid. Därför är det bra att dra ett tätt ventilationsrör inuti skorstenskanalen och att ansluta frånluften till det i stället.

I tvättstugor med otillräcklig ventilation kan en avfuktare med vattentank eller avloppsrör vara ett bra alternativ eller komplement till ökad ventilation. Välj gärna en modell som känner av luftfuktigheten och bara går i gång vid behov. Det är mer energieffektivt.

Om det redan finns ett system för mekanisk frånluft kan det behöva förbättras, till exempel med ökad frånluft och tilluft, genom att man rengör ventilationskanalerna och sedan justerar in alla luftflöden.

Ventilera energismart

Om du drar dig för att öka ventilationen för att du inte vill dra på dig ökade uppvärmningskostnader så kan du installera ventilation med värmeåtervinning, FTX-ventilation. Då återvinns värmen från frånluften och tillförs tilluften redan innan den kommer in i bostaden. På så sätt får du en varmare, men ändå frisk tilluft. Många system erbjuder också tilluftsfilter som tillval för de som vill minska andelen pollen och smutspartiklar i inomhusluften.

Kontakt med fackman

För att ett ventilationssystem ska fungera krävs att det är rätt installerat och injusterat med korrekta luftflöden. Ett system med felaktiga flöden kan ställa till med fuktrelaterade skador i byggnadens konstruktioner. I alla byggnader finns krav på luftflöden. I lägenhetshus finns det dessutom krav på regelbundna besiktningar för luftflödet (OVK). Något motsvarande krav finns inte för villor och radhus, men anlita gärna en ventilationstekniker för att utföra liknande regelbundna mätningar även i villa och radhus, för att säkerställa att du har ett bra luftflöde, både för ditt och ditt hus mående.

Summering: Luftfuktighet inomhus

  • Luftfuktigheten inomhus bör ligga på cirka 30–60%, men det finns inga exakta gränsvärden.
  • För torr luft är obehaglig att andas och kan öka risken för luftvägsinfektioner.
  • Vid luftfuktighet över 70% finns risk för mögel och bakterietillväxt.
  • Förbättrad ventilation är bästa sättet att minska luftfuktigheten om den är riskabelt hög.
  • Vill du mäta hur effektiv din ventilation är idag kan du ta hjälp av en ventilationstekniker.
  • Misstänker du fuktskador bör du anlita en skadeutredare.
  • Mekanisk ventilation med ett centralt aggregat är det effektivaste sättet att förbättra ventilationen i huset.
  • Pax-fläktar eller avfuktare kan ibland fungera som komplement eller som en enkel förbättring i hus med självdrag, men det är alltid bättre att ha en fungerande och rätt justerad mekanisk ventilation.
  • Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@gar-bo.se
Publicerad den 28 december 2021