Hoppa till innehåll

Kontroll av ditt husbygge – så hittar du rätt partner

Kontroll Av Ditt Husbygge

Kräver ditt byggprojekt en kontrollansvarig? Tänk då på att den du anlitar oftast kan hjälpa dig med mycket mer än vad som formellt ingår i dennes uppgift enligt plan- och bygglagen. Här är åtta tips för att hitta en bra partner under byggtiden.

1. Fördel med närhet

Sträva efter att anlita en partner som finns så geografiskt nära ditt projekt som möjligt. Det gör det både enklare och billigare att utöka antalet arbetsplatsbesök.

2. Ökad projektkännedom

Hör efter om din partner kan göra en mer ingående granskning av förutsättningarna för ditt projekt och identifiera eventuella risker.

3. Oberoende

Försäkra dig om att din partner är neutral och inte har kopplingar till vare sig husleverantör eller entreprenör som kan äventyra en självständig ställning.

Läs mer om certifierad och oberoende kontrollansvarig

4. Rätt försäkring

Kontrollera att partnern har en relevant konsultansvarsförsäkring.

5. Kontroll av kontroll

Undersök möjligheterna för din kontrollansvarig att gå igenom och värdera byggföretagets (entreprenörens) plan för egenkontroller.

6. Besiktning

Kontrollansvarig kan utföra lyftbesiktningar av genomfört arbete innan du ska betala entreprenören enligt betalningsplanen.

7. Ta referenser

Ta referenser på din kontrollansvarig! Du kan till exempel fråga din lokala byggnadsnämnd om de känner till aktuell person.

8. Utnyttja expertisen till max!

Passa också på att fråga vad mer som han eller hon skulle kunna hjälpa dig med för att ytterligare öka tryggheten i ditt projekt. Personlig rådgivning under byggprocessen utmärker att du hittat en bra partner.

Fotnot: I många fall tillkommer extra kostnader för dessa tjänster, så se till att ni är överens om vad som ska göras på förhand. Men kom ihåg att nyttja expertisen rätt när du har chansen! Det är en viktig investering i ditt husprojekt.

Läs mer:

Ska du bygga hus? Förbered dig rätt med Husbyggarskolan

Bygglov och samrådsmöte – lär dig mer med Husbyggarpodden

Rätt försäkring inför husbygget. Läs mer och beställ Färdigställandeförsäkring

 

Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@gar-bo.se

Publicerad den 23 oktober 2018