Hoppa till innehåll

7 tips till dig som ska bygga hus

Artikelbild Puffbild Husbyggartips 1200X600px

Gör research, ta hjälp och fråga om allt du undrar över. Det är några grundregler att ha med sig när man går in i ett byggprojekt som nybörjare. Här är sju tips för dig som drömmer om att bygga hus.

1. Planeringen – låt det ta tid

Färgkartor

Det är lätt att kastas in i tankar om tapeter, material och planlösning direkt, men den viktigaste delen av ditt husbygge är faktiskt planeringen. Här ingår såklart kontakten med banken och din egen analys av din ekonomiska situation nu och i framtiden. Det är också nu du ska konkretisera drömmarna och prioritera bland alla önskemål. När du går vidare från planeringsstadiet bör du ha en realistisk bild av ditt projekt så att både dina och andras förväntningar är tydliga. I avsnittet om planering och budget med Husbyggarpodden får du en bra översikt över vad du ska tänka på. Få koll på alla kostnader som hör till husprojektet genom att läsa den här checklistan för budget.

2. Att välja hus och samarbetspartner

Planritningar

Det finns mängder av olika hustyper att välja på. Du behöver oftast inte rita ditt eget hus för att hitta det du söker. De flesta husföretag erbjuder flexibla lösningar och har många olika valmöjligheter när det kommer till både planlösning och material. Läs mer om skillnaden mellan olika hustyper i guiden Så väljer du hustyp. Gå på visningar av de hus du är intresserad av, det brukar de flesta husföretagen arrangera lokalt. Du kan också besöka en husutställning där du får möjlighet att titta närmare på både exteriör och interiör från flera olika tillverkare. Kom ihåg att kolla upp att den samarbetspartner du väljer har en god ekonomi och erfarenhet av att bygga småhus. Ta alltid in offerter från fler företag än ett så att du kan jämföra vad som ingår och vad det kostar. Lär dig mer om hur du ska tänka när du väljer husleverantör i Husbyggarpoddens avsnitt Att välja hus.

3. Skriv ett bra avtal

Personer som skriver på kontrakt.

När du kommit så långt att du har hittat en samarbetspartner för ditt husbygge är det dags att skriva det avtal som kallas entreprenadkontrakt. Det är nu ni kommer överens om allt som ska levereras i byggprojektet. Kontraktet reglerar hur ansvaret fördelas mellan parterna som är inblandade i bygget. Följ Husbyggarskolans guide till hur du skriver entreprenadkontrakt för att få koll på allt som ska finnas med. I slutet av bygget stäms leveransen av mot detta kontrakt i slutbesiktningen, så det är väldigt viktigt att allt som förväntas finns med här. När du ska skriva kontrakt bör du använda mallen ABS 18 som är ett standardavtal framtaget av byggbranschen och konsumentverket för att skydda dina rättigheter.

Här hittar du kontraktsmallen ABS 18.

4. När du ska anlita kontrollansvarig

kontrollansvarig person

I samband med att du lämnar in alla handlingar till kommunen ska du också välja kontrollansvarig för ditt byggprojekt. Kontrollansvarig ska finnas vid din sida under byggtiden och hjälpa dig att säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen. Den samarbetspartner du väljer ska vara certifierad och ha god kännedom om byggteknik. Kontrollansvarig gör flera byggplatsbesök under byggtiden, ska upprätta en kontrollplan och ska hållas underrättad om kritiska skeden i byggprocessen. Här kan du läsa mer om och boka en kontrollansvarig.

5. Skaffa rätt försäkringar

Byggarbetare

Att vara rätt försäkrad när man bygger är såklart viktigt. Innan du får godkänt från kommunen att börja bygga behöver du visa upp att du har ett så kallat färdigställandeskydd, något som lagen kräver. Skyddet är till för att du ska kunna färdigställa ditt byggprojekt om företaget som fått i uppdrag att bygga skulle gå i konkurs. Om du bygger med ett etablerat husföretag har de ofta en Färdigställandeförsäkring inkluderad, men du kan också teckna en sådan försäkring på egen hand. Under byggtiden bör du också försäkra själva fastigheten mot konstruktionsfel orsakade av byggslarv. Dessa fel kan uppdagas och leda till problem i huset så långt som sju till åtta år efter att huset är färdigbyggt. Denna försäkring heter Nybyggnadsförsäkring och täcker de fel som inte den vanliga hem- och villaförsäkringen omfattar. Kolla med dit husföretag om du får med en sådan försäkring, annars kan du även teckna den direkt hos byggförsäkringsbolaget.

Se också till att de som bygger tar sitt ansvar och har rätt försäkringar på plats. Lyssna på Husbyggarpoddens avsnitt om Alla försäkringar du behöver för att få koll på vad du ska bocka av.

6. Avsluta byggtiden med besiktning

Badrumsbesiktning

Det är alltid säkrast att avsluta husbygget med en slutbesiktning. Då går en opartisk besiktningsman igenom hela huset för att undersöka om de som byggt huset har gjort arbetet på ett korrekt sätt och att du fått det som står i entreprenadkontraktet. Utlåtandet från besiktningen är ett juridiskt dokument som är en värdefull handling för dig som husägare. Att anlita en certifierad besiktningsman är alltid att rekommendera. Då kan du vara säker på att personen har den erfarenhet och kunskap som krävs.

Här kan du läsa mer om och boka slutbesiktning.

7. Missa inte att besikta på nytt inom reklamationstiden

Husbesiktning

Innan den tvååriga reklamationstiden går ut är det klokt att göra ytterligare en besiktning. Då är det fortfarande byggföretagets ansvar att åtgärda eventuella kvarstående fel i fastigheten. Under tvåårsbesiktningen tittar besiktningsmannen på om det uppstått några nya fel i huset sedan slutbesiktningen. När reklamationstiden är slut blir det istället upp till dig att bevisa att fel som du upptäcker har orsakats av byggföretaget, något som kan bli både dyrt och tidskrävande. Därför är det ett bra tillfälle att göra en sista check så att du kan vara säker på att huset är i bästa tänkbara skick när reklamationstiden är över. Se till att anlita en certifierad besiktningsman.

Här kan du läsa mer om och boka tvåårsbesiktning

Publicerad den 12 mars 2019