Hoppa till innehåll

Efterbesiktning, överbesiktning och andra besiktningar

När du bygger ditt hus kan fler besiktningar utöver slutbesiktning och tvåårsbesiktning behöva göras. Här kan du läsa mer om olika besiktningar som är kopplade till husbygget.

Fortlöpande besiktning

För dig som inte har möjlighet att följa ditt bygge på nära håll erbjuder vi fortlöpande besiktning som komplement till din kontrollansvarig. Ibland kan det vara svårt att upptäcka inbyggda fel vid en slutbesiktning. För att vara säker på att inga fel byggs in under de kritiska momenten i byggprocessen kan du göra fortlöpande besiktning. Vid fortlöpande besiktning besöker en besiktningsman ditt husbygge vid flera tillfällen under byggtiden, till exempel när grundläggningen är klar, när stommen är rest och när tätskikt i våtrum och övriga inredningsarbeten är klara.

Vid varje besök kontrollerar besiktningsmannen det utförda arbetet och efteråt får du en skriftlig rapport.

Besiktningsmannen bedömer också hur långt bygget har kommit, och kan utfärda ett lyftintyg till banken så att du kan betala entreprenören för det utförda arbetet.

Byggföretagets besiktning

Kontrollbesiktning är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt, innan slutbesiktningen. Syftet är att hitta eventuella fel i tid, något som underlättar för både dig och byggaren.

Kontrollbesiktningen beställs oftast av byggföretaget, och genomförs ungefär två veckor innan slutbesiktningen. Utlåtandet skickas omgående till båda parter så att eventuella fel hinner rättas till.

Juridiskt har inte kontrollbesiktningen samma status som en slutbesiktning. Därför ska man alltid genomföra en slutbesiktning. Det är först då leveranser och entreprenader blir formellt godkända.

Efterbesiktning

Vid efterbesiktningen undersöks om fel som noterats vid tidigare slutbesiktning har blivit åtgärdade. När besiktningen är gjord skriver besiktningsmannen ett utlåtande. 

Utlåtandet från efterbesiktningen får inte innehålla några nyupptäckta fel, utan bara de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Om du och byggaren (entreprenören) kommit överens om att göra på annat sätt kan undantag göras.

Överbesiktning

Om du inte är nöjd med besiktningen har du en månad på dig att begära en överbesiktning. Detta kan också din husleverantör göra. Det kan till exempel vara att du anser att fel inte har noterats eller att du tycker att husbygget inte borde ha godkänts.

Vid en överbesiktning utser du och husleverantören gemensamt en ny besiktningsman. Den nya besiktningen ersätter slutbesiktningen, eller den del av slutbesiktningen som du varit missnöjd med.

Efter överbesiktningen avgör besiktningsmannen vem som ska stå för kostnaden, beroende på vad resultatet blir.

Maila för offert