Hoppa till innehåll

Inreda vind – det här behöver du tänka på

Inreda Vind Startbild

Att inreda sin vind är ett smart sätt att utnyttja ytan i hemmet mer effektivt, men det ska göras på rätt sätt. Så här får du ett bra och hållbart slutresultat!

Viktigt att tänka på när du ska inreda vinden

Börja med att kartlägga förutsättningarna. På grund av snedtaken kräver det lite mer kreativitet för att inreda en vind, jämfört med många andra renoveringsprojekt. Tänk noga igenom hur ytan ska disponeras och var det är viktigt med ståhöjd.

Inredd vind
Foto: Adobe Stock

En tom råvind kan se ganska mycket större ut än du kommer att uppleva den när den är isolerad och inredd. Framförallt är det isoleringen av väggar och tak som tar plats. Alla facken mellan väggreglar och takstolar kommer att fyllas med isolering och ditt färdiga innertak kommer troligen att ligga ytterligare en bit nedanför de befintliga takstolarna. Räknat från insidan av yttertaket får du räkna med att luftspalt, isolering, glespanel och gips tillsammans kräver 275 till 375 mm, beroende på hur tjock isolering du väljer. Skapa dig en realistisk bild av hur stort det färdiga utrymmet kommer att bli.

Isolering av vind
Foto: Adobe Stock

Disponera ytan optimalt när du planerar din vinds-renovering

Har du redan en befintlig trapp som går att använda är det toppen. Annars gäller det att hitta en placering för en ny trappa som fungerar både på våningen under och på den nya vinden, där trappan bör mynna ut på en plats med bekväm ståhöjd.

Fundera över hur du vill inreda vinden och var du behöver eller inte behöver ha ståhöjd. Vill du dela upp ytan i flera rum, se till att varje utrymme ändå får någon typ av dagsljusinsläpp. Här kan takfönster öka trivseln och ge möjlighet att vädra. Särskilt i hus med självdrag blir vinden gärna varm om sommaren.

Vill du ha en toalett eller ett badrum på vinden måste du fundera på hur du kan dra fram vatten och avlopp på ett bra sätt. Enklast och bäst är det om du kan undvika att göra urtag för avlopp i befintliga golvbjälkar. Konsultera alltid en kompetent konstruktör innan du bestämmer dig för att göra ingrepp i en befintlig huskonstruktion.

Här hittar du lite inspiration inför din vindsrenovering

Extra utrymme och ljusinsläpp med takkupor

Takkupor
Foto: Adobe Stock

Har du svårt att få in alla funktioner du behöver när du ska inreda vinden kan nya takkupor vara lösningen. Här skapar du en extra plats med både ståhöjd och ljusinsläpp. Du kan till och med få till en fransk balkong eller en liten uteplats. Tänk på att placera eventuella takkupor så att de harmonierar med husets exteriör.

Att bygga takkupor och sätta in takfönster innebär en viss risk för vattenskador och fuktproblem om arbetet inte utförs korrekt. Anlita därför kompetent yrkesfolk för den typen av arbete.

Planera för el och kabeldragning

Att regla upp och isolera golvbjälklaget kan den händige göra själv, likaså isoleringen av väggar och tak. Men innan du sätter igång med detta behöver du fundera över vart du vill ha strömuttag, takbelysning och strömställare. Eldosor och rör för kabeldragning bör sitta på plats innan du börjar isolera. Prata med din elektriker om hur arbetet bäst planeras. Samma sak gäller förstås för eventuellt vatten och avlopp som ska installeras av en kompetent VS-installatör.

Inreda vind – regla och isolera golvet

Din vind kanske redan har ett golv, eller så finns bara enstaka brädor eller golvbjälkar att balansera på. Förutsättningarna varierar stort beroende på husets ålder och utformning. Du bör i alla fall se till att golvreglarna ligger på ett avstånd om 600 mm och att bjälklaget är tillräckligt isolerat för att dämpa ljud mellan våningarna. All typ av isolering fungerar bra för detta syfte, bara du ser till att den ligger an mot golvreglarna och att inga tomrum skapas. Sedan kan du skruva spånskivor som underlag till det golv du vill lägga. Vill du helst ha ett genuint trägolv kan du spika det direkt på golvreglarna.

I äldre hus kan du behöva jämna av gamla oregelbundna golvreglar för att få ett plant golv. Det gör du enklast med hjälp av en lång rätskiva, vattenpass och reglar som du fäster med tvingar och skruvar på sidan av de befintliga golvreglarna. Hyvla av enstaka förhöjningar på befintliga reglar vid behov.

Inreda vind – komplettera takstolarna

Inredd vind
Foto: Adobe Stock

Det är vanligast att takstolarna är relativt glesa och därför kan du behöva komplettera med en balk i varje fack. Oftast behöver även befintliga takstolar byggas på för att skapa tillräcklig plats för isoleringen. Räkna med minst 200 mm isolering, helst 300 mm, plus plats för luftspalt längst in mot yttertaket.

Luftspalten motverkar fuktproblem

På en oisolerad råvind har du först ett brädlager och utanpå detta ligger takpapp som hindrar vattenintrång och sedan den yttre takbeklädnaden i form av taktegel eller plåt. När du isolerar på insidan av taket är det viktigt att skapa en luftspalt mellan takbrädorna och isoleringen. Luftspalten måste gå hela vägen från taknock till takfot. Utan luftspalt kommer du snart att drabbas av fuktproblem när varm inomhusluft möter det kalla yttertaket och kondens bildas.

Luftspalten gör du med läkt som du spikar eller skruvar längs med takstolarna. Fäst gärna läkten i regeln. Om du tycker det är enklare att spika i takbrädorna, försäkra dig om att spiken eller skruven är tillräckligt kort så att den inte går igenom och gör hål i takpappen. Såga till och fäst masonitskivor i läkten så att det bildas en fri luftspalt innanför yttertaket.

Här kan du läsa mer om att skapa luftspalt

Isolera vinden för att undvika vinddrag och sänka värmekostnader

När luftspalten är på plats är det dags för isoleringen. Måtta och skär till lagom stora bitar isolering. Gör urtag för eventuella elrör med mera, och tryck skivan på plats. Fyll i eventuella hålrum med mindre bitar.

Längst ut mot takfoten kommer du förmodligen att regla upp en låg vägg. Här kan du om du vill skapa en platsbyggd förvaring. Då ska isolering, plastfilm och gips ligga bakom denna. Om utrymmet är för litet för att kunna nyttjas på något meningsfullt sätt kan du gärna fylla på med mer eller tjockare isolering här. Tänk bara på att inte blockera eventuell ventilation i takfoten.

När isoleringen är på plats är det dags för plastfolie som fungerar som en spärr mot kondens. Plastfolien häftar du enklast fast med häftpistol i väggreglar och takstolar. Där du behöver skarva krävs ett överlapp på minst 200 mm och alla skarvar ska tejpas med en ordentlig byggplasttejp. Dra ut plasten på golvet minst lika mycket.

Vill du ha träpanel i taket kan du oftast fästa den direkt i takstolarna. Om taket ska gipsas behöver du först sätta glespanel. Den ska sättas med centrumavstånd 400 mm om taket lutar 30 grader eller mer, annars med centrumavstånd 300 mm. Sedan skruvar du upp gipsskivorna i glespanelen. Kom ihåg att göra hål för eventuella eldosor innan du monterar gipsen. Sedan är rummet redo för spackling, målning eller tapetsering!

Behövs bygglov för att inreda vind?

Inredd vind
Foto: Adobe Stock

När du ändrar på hur en byggnad används måste du i de flesta fall söka bygglov för detta. Inreder du husets kallvind för att skapa större boyta krävs oftast bygglov. Reglerna för takfönster och takkupor kan vara olika beroende på var du bor. Bäst är att höra med byggnadskontoret i din kommun vad som gäller.

Läs mer:

Renovera trappa? Här har vi samlat fyra steg till en lyckad trapprenovering! 

Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@gar-bo.se

Publicerad den 9 oktober 2020